სქაი ვაკის მშენებლობა აქტიურ ფაზაში გადავიდა

სქაი ვაკის მშენებლობა აქტიურ ფაზაში გადავიდა
სქაი ვაკის მშენებლობა აქტიურ ფაზაში გადავიდა

 სქაი ვაკის მშენებლობა აქტიურ ფაზაში გადავიდა.

ამჟამად, მშენებელთა გამოცდილი გუნდი ქვაბულის გამაგრებით სამუშაოებს ასრულებს.