სქაი ვაკე

სქაი ვაკე
სქაი ვაკე

ხიმინჯების თავების შესაკრავად მონოლითური კოჭების ჩასხმა მიმდინარეობს სქაი ვაკეში.