სამუშაოები ისნის ბ ბლოკში

სამუშაოები ისნის ბ ბლოკში
სამუშაოები ისნის ბ ბლოკში

სამუშაოები ისნის ბ ბლოკში.
ისნის ბ ბლოკში მეათე სართულის ფილის დასხმა დასრულდა.
შეგახსენებთ, რომ "Sky Isani"-ის მშენებლობა ორ ბლოკში მიმდინარეობს
დასრულდა ისნის A  ბლოკის მშენებლობა და მიმდინარეობს შიდა სამუშაოები.
კერძოდ, დასრულდა ლიფტების მონტაჟი.
შეგახსენებთ, რომ კომპანია იყენებს ტისენს ლიფტს, რომელიც მუშაობს UPS სისტემით.